Truca: 935 820 200

Data d’actualització: Març 2021

D’acord amb la normativa en matèria de Transparència i com a garantia d’una gestió responsable, Parc Tecnològic del Vallès, S.A. informa a la societat sobre els seus àmbits d’actuació en els apartats següents: