CAT | ESP | ENG

El Sector Químic Català s’adapta a l’INDÚSTRIA 4.0

Sector químico catalán

En el marc del Mobile World Congress, la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (FedeQuim) i la consultora Idees2Value Network han signat un Acord marc de col·laboració amb la finalitat de prestar assessorament a les empreses químiques catalanes sobre el desenvolupament de la Indústria 4.0 en les seves activitats.

A més, es facilitarà l’accés a una borsa d’estudiants de les disciplines tècniques lligades a la Indústria 4.0 perquè puguin ajudar a la seva gestió i implementació en les empreses.

Sobre FEDEQUIM:

FedeQuim és la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic que té associades a 180 empreses i 6 Associacions sectorials o territorials. Està associada a FEIQUE i Foment, i té com a missió principal defensar els interessos de les empreses del sector, així com facilitar els instruments necessaris per a la millora de la seva competitivitat a través de l’adaptació a la legislació constant així com a la formació permanent dels seus col·laboradors.

La indústria química catalana és un sector compost per més de 1.100 empreses, amb una facturació anual de 25.000 milions d’euros, la qual cosa suposa el 43% del total d’Espanya, que genera el 18% del PIB industrial a Catalunya amb 163.200 llocs de treball directes, indirectes i induïts.

Sobre Idees2Value Network:

Idees2Value Network és una empresa en xarxa dedicada a la consultoria i el desenvolupament de projectes d’innovació per a tercers, creant i articulant la cadena de valor adequada per a cadascun d’ells a partir de la cooperació entre diversos agents que operen en un enfocament d’innovació oberta.

Un dels programes centrals que desenvolupa Idees2Value és el d’indústria 4.0, facilitant un enfocament transversal i integrador al procés de transformació de les empreses industrials.