SI-US-PLAU LLEGIU AMB CURA AQUESTS TERMES ABANS D’UTILITZAR AQUEST LLOC WEB

El material que es troba en aquest lloc web (el “Lloc”) es proveeix per part de PTV “Parc Tecnològic del Vallès” com un servei per a les empreses tecnològiques i serveis catalanes; pot ser utilitzat només amb propòsits personals i/o informatius.
Quan vostè ingressa, navega o fa servir aquest Lloc està acceptant, sense qualificació ni condició, els termes que s’exposen més endavant i qualsevol altre terme o condició exposats a qualsevol altre sublloc.

SI VOSTÈ NO ACCEPTA AQUESTES CONDICIONS, SI-US-PLAU NO FACI SERVIR AQUEST LLOC NI DESCARREGUI CAP MATERIAL AQUÍ

Si-us-plau, tingui en compte que quan vostè ingressa a qualsevol altre sublloc a través d’aquesta pàgina o de qualsevol altra pàgina, aquest sublloc pot tenir la seva pròpia llista de Termes i Condicions d’ús, específics per a aquest sublloc.

Termes d’Ús d’aquest Lloc i el seu Contingut

Aquest Lloc és per al seu ús personal únicament. Vostè no pot distribuir, modificar, vendre o transmetre cap matèria que copii d’aquest Lloc incloent cap software, text, imatge, àudio i vídeo (“Material”) amb algun propòsit de negocis, comercial o públic. Tot el material que es troba en aquest Lloc posseeix Drets Reservats i està protegit per les lleis mundials de Drets Reservats i d’altres provisions d’acords. Qualsevol ús no autoritzat d’aquest Material pot violar les lleis de drets d’autor, lleis de marques registrades, lleis de privacitat i publicitat, així com alguns estatus civils i criminals.
En tant que vosté accepti aquests Termes i Condicions, PTV li garanteix un dret limitat, no exclusiu i no transferible a ingressar, ver i fer servir aquest Lloc. Aquesta és una llicència, no una transferència de títol i està subjecta a restriccions.

Vostè no pot:

(a) Modificar el Material o fer-lo servir amb algun propòsit comercial o d’exhibició, presentació, venda o lloguer públic.
(b) Descompilar, reversar l’enginyeria o descompondre el Material de software, excepte i únicament en la mida en què la llei que apliqui ho permeti.
(c) Eliminar del Material qualsevol informació sobre els drets d’autor o qualsevol altre dret de propietat.
(d) Transferir el Material a una altra persona i
(e) Interrompre o intentar interrompre d’alguna manera l’operació d’aquest Lloc. El Material no pot ser copiat, reproduït, modificat, publicat, enviat, transmès o distribuït de cap manera, sense el previ consentiment per escrit de PTVPTV pot cancel·lar aquesta llicència en qualsevol moment si vostè viola aquests Termes i Condicions d’Ús. Un cop cancel·lada la llicència, vostè haurà de destruir immediatament el material.

En aquest Lloc es troben nombrosos logotips registrats, marques de serveis i marques registrades. Al posar-los a disposició en aquest Lloc, PTV no li està atorgant cap llicència d’utilització d’aquests logotips registrats, marques de servei o marques registrades. PTV li pot atorgar a vostè altres drets per escrit o incorporats en alguna part en el Material.
Materials i Comunicacions enviades a PTV.

Qualsevol material, informació o comunicació que vostè transmeti o enviï a aquest Lloc serà considerada no confidencial i exempta de drets d’autor (“Comunicacions”). D’aquesta manera, vostè renuncia a fer cap reclamació sobre que l’ús que aquest material violi algun dels seus drets, incloent-hi drets morals, drets de privacitat, drets d’autor o propietat, drets de publicitat, drets de rebre crèdit per materials o idees o qualsevol altre dret, incloent-hi el dret d’aprovar la manera de com PTV faci ús d’aquest material.

PTV no s’obliga a res respecte a les Comunicacions. PTV i les empreses designades podran lliurement copiar, divulgar, distribuir, incorporar i utilitzar de qualsevol manera les Comunicacions i totes les seves dades, imatges, sons, textos i altres coses incorporades allí per a qualsevol i tot propòsit comercial o no comercial. Està prohibit que vostè enviï o transmeti al nostre Lloc qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniante, difamatori, obscè, pornogràfic o qualsevol un altre material que pugui violar alguna llei.

Qualsevol material enviat a aquest lloc pot ser adaptat, radiodifós, canviat, divulgat, llicenciat, representat, enviat, publicat, venut, transmès o utilitzat per PTV en qualsevol lloc del món i en concepte, idea, coneixement tècnic (know-how) o tècniques contingudes en qualsevol comunicació que vostè enviï a aquest Lloc amb qualsevol propòsit incloent, però no limitant, a desenvolupar, fabricar, comercialitzar productes utilitzant aquesta informació. No obstant això, vostè accepta i entén que PTV no està obligat a utilitzar cap d’aquestes idees o materials i que vostè no té cap dret a exigir que s’utilitzin.

Material transmès

Les transmissions per Internet mai són completament privades o segures. Vostè entén que qualsevol missatge o informació que vostè enviï a aquest Lloc pot ser llegit o interceptat per altres, a menys que hi hagi una nota expressa de què un missatge en particular (per exemple, informació sobre targeta de crèdit) estigui encriptat (enviat en codi). Enviar un missatge a PTV no ocasiona que PTV tingui alguna responsabilitat especial cap a vostè.

Enllaços

Aquest Lloc pot contenir enllaços a d’altres Llocs d’Internet dins de la Xarxa Mundial. PTV ofereix aquests enllaços únicament per a la seva comoditat i no es fa responsable pel contingut de cap lloc amb enllaços cap a o des del nostre Lloc. Enllaços d’aquest Lloc a qualsevol altre Lloc no signifiquen que PTV aprovi, aval·li o recomani aquell Lloc. PTV es reserva el dret de cancel·lar algun enllaç o programa d’enllaços en qualsevol moment. Si vostè decideix ingressar en algun dels Llocs externs amb enllaços en aquest Lloc, ho fa enterament sota el seu propi risc. PTV desconeix qualsevol garantia, expressa o implícita, relacionada amb la veracitat, legalitat o validesa de qualsevol contingut en qualsevol altre lloc.

Informació sobre Rendiment

Les proves de rendiment i les avaluacions de productes PTV tal com es presenten en aquest Lloc estan fetes utilitzant sistemes i/o components específics de computació i reflecteixen el rendiment estàndard.

Concursos

Aquest Lloc pot contenir concursos que requereixin que vostè enviï material o informació sobre vostè o ofereixi premis. Cada concurs té les seves pròpies regles, que vostè haurà de llegir i acceptar abans que pugui participar.

Preus en línia, Especificacions i Disponibilitat

Els preus, especificacions i disponibilitat dels productes venuts en ptv.cat estan subjectes a canvis sense previ avís. PTV no es fa responsable per errors tipogràfics, fotogràfics o d’especificació en els productes, preus i ofertes, els quals estan tots subjectes a correccions.

Exempció de Responsabilitat

TOTS ELS MATERIALS EN AQUEST LLOC SE SUBMINISTREN “TAL COM ES TROBEN” SENSE CAP TIPUS DE GARANTIA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOENT-HI GARANTIES DE COMERCIALITZACIÓ, DE NO INFRACCIÓ A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL O D’IDONEÏTAT PER A ALGUN PROPÒSIT ESPECÍFIC. EN CAP CAS NI PTV NI ELS SEUS PROVEÏDORS SERAN RESPONSABLES PER DANY (INCLOENT-HI SENSE CAP LIMITACIÓ, DANYS PER LUCRE CESSANT, INTERRUPCIÓ DE L’ACTIVITAT DEL NEGOCI, PÈRDUA D’INFORMACIÓ O DANYS PUNITIUS, INDIRECTES O INCIDENTALS) DERIVATS DE L’ÚS O DE LA INCAPACITAT DE FER SERVIR EL MATERIAL, ENCARA QUE PTV HAGI ESTAT ADVERTIDA DE LA POSSIBILITAT D’AQUESTS DANYS.

PTV i els seus proveïdors tampoc no garanteixen que la informació, textos, gràfics, enllaços o d’altres elements continguts en aquests materials siguin exactes o complets. PTV pot fer canvis en aquests materials o en els productes que es descriuen allà, en qualsevol moment i sense previ avís. PTV no es compromet de cap manera a actualitzar el material.

Indemnització

Vostè accepta indemnitzar, defensar i eximir a PTV i als seus agents, directors, presidents, empleats, proveïdors d’informació, llicenciadors i llicenciats, agències afiliades i subsidiàries (col·lectivament, “Parts Indemnitzades”) de tota responsabilitat i costos (incloent-hi, sense limitació, costos i honoraris d’advocats) ocorreguts per les Parts Indemnitzades en connexió amb qualsevol demanda que sorgeixi per incórrer vostè en alguna violació d’aquests Termes i Condicions d’Ús. Vostè prestarà completa cooperació segons PTV raonablement ho requereixi pera defendre’s de la demanda. PTV es reserva el dret, per compte propi, d’assumir l’exclusiva defensa i control en qualsevol assumpte que requereixi indemnització per part seva i vostè no haurà en cap cas d’acceptar cap acord sense el consentiment per escrit de  PTV.

Ús d’informació personal identificable

La informació enviada a PTV a través de formularis en el Lloc està subjecte a la Política de Privacitat d’Internet de PTV.
Dret de PTV de canviar els Termes i Condicions d’Ús o el Contingut d’aquest Lloc.

PTV pot agregar, canviar o eliminar qualsevol part d’aquests Termes i Condicions d’Ús en qualsevol moment i sense previ avís. Qualsevol canvi en aquests Termes i Condicions d’Ús o qualsevol terme publicat en aquest Lloc tindrà efecte tan aviat com sigui publicat. En continuar utilitzant aquest Lloc després que els canvis hagin estat publicats vostè està indicant l’acceptació d’aquests canvis. PTV pot agregar, canviar, discontinuar, eliminar o suspendre qualsevol altre Material publicat en aquest Lloc, incloent-hi característiques i especificacions de productes descrits o ressenyats en aquest Lloc, temporalment o permanentment, en qualsevol moment, sense previ avís i sense cap obligació.

Termes Generals

Aquest lloc és controlat per PTV des de les seves oficines a Catalunya-Espanya. PTV no es responsabilitza de cap manera que el material d’aquest Lloc sigui l’apropiat o estigui disponible per a fer-se servir en altres llocs i que es tingui accés al material des de territoris on el seu contingut sigui il·legal o estigui prohibit. Aquells que decideixin ingressar al Lloc des d’altres regions, ho fan sota la seva pròpia iniciativa i són responsable pel compliment amb les lleis locals aplicables. Vostè no podrà fer servir o exportar el Material en violació amb les lleis i regulacions d’exportació d’Espanya. Qualsevol demanda relacionada amb el material haurà de ser regulada per les lleis espanyoles. Qualsevol causa que vostè vulgui iniciar respecte a la utilització d’aquest Lloc haurà de fer-se en el curs d’un any després que la reclamació o la causa es produeixi. Si per alguna raó una de jurisdicció competent troba alguna provisió inexigible dins d’aquests termes i condicions o dins d’una part d’aquests, aquesta provisió hi haurà de complir-se en la seva màxima extensió possible per als efectes de la intenció d’aquest acord i la resta dels Termes i Condicions d’Ús haurà de continuar amb tota la seva força i efecte.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del PARC TECNOLOGIC VALLES SA amb CIF A58440389 i domicili social situat a l’AVDA PARC TECNOLOGIC N. 3. CENTRE D’EMPRESES DE NOVES TECNOLOGIES. PARC TECNOLOGIC, 08290, CERDANYOLA DE VALLES, BARCELONA amb la finalitat de poder atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, el PARC TECNOLOGIC VALLES SA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Així mateix l’informem que el tractament de les seves dades està legitimat conforme a l’existència del seu consentiment.

El PARC TECNOLOGIC VALLES SA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el PARC TECNOLOGIC VALLES SA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic parc@ptv.cat.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.