CAT | ESP | ENG

Ability Pharma comença la fase 2 del fàrmac antitumoral ABTL0812

L’empresa del Parc ha iniciat els assajos clínics de la Fase II del seu nuevo fàrmac antitumoral ABTL0812, per al tractament del càncer d’endometri avançat i el càncer escatòs de pulmó, en combinació amb altres quimioteràpies com Paclitaxel i Carboplatin. L’empresa, que dirigeix el seu cofundador, Dr. Carles Domènech, va arribar a un acord el mes d’abril per a llicenciar el fàrmac a SciClones Pharmaceuticals, empresa dels EE.UU.